Bc. Eva Kasalová

Bachelor's thesis

Brexit opinions reflected in accents

Brexit opinions reflected in accents
Abstract:
Tato práce se zabývá spojitostí mezi tím, jak je vnímán tzv. „akcent“ (dále jen přízvuk), a rozhodnutím daného člověka o volbě v referendu o členství v Evropské unii. Jejím cílem je také zkoumat rozdíly vnímání odlišných přízvuků (britských a australského) mezi rodilými mluvčími a českými respondenty mluvícími anglicky a navíc sleduje míru projevu tzv. loajality přízvuků u rodilých mluvčích. Teoretická …more
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the connection between perception of a person’s accent and his or her voting choice in the Brexit referendum, as well as to observe the differences in the perception of native English accents (British and Australian) by native and non-native speakers of English. Moreover, this study looks into the accent loyalty (ingroup loyalty) expressed by native English assessors …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Magda Sučková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature