Alžběta Fránová

Diplomová práce

Business environment, cultural characteristics and business practices of the Dutch market, cooperation with CR

Podnikatelské prostředí, kulturní specifika a obchodní zvyklosti nizozemského trhu, spolupráce s ČR
Anotace:
V první kapitole popisuji obecné charakteristiky nizozemského trhu z pohledu historické, politické či ekonomické pozice. Ve druhé kapitole se již věnuji konkrétním kulturním specifikům obou zemí (Nizozemska i České republiky) se zaměřením na konflikty v jednáních a kulturních odlišnostech. Poslední kapitola je věnována praktickému příkladu české firmy spolupracující s nizozemskou společností. Dále …více
Abstract:
The first chapter describes the general characteristics of the Dutch market from the perspective of the historical, political or economic position. In the second chapter I deals with specific cultural habits of both countries (the Netherlands and the Czech Republic) with a focus on conflicts in the negotiations and cultural differences. The last chapter is devoted to the practical example of Czech …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Miroslava Zamykalová
  • Oponent: Jiří Adam

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14635

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod