Lenka Karasová

Master's thesis

Problematika kožních chorob ve výuce na vybraných středních odborných školách

The questions of yaws in classes in chosen secondary vocational schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou kožních chorob ve výuce na středních odborných školách s maturitním oborem kosmetička. Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu učebnice dermatologie pro žáky denního studia oboru kosmetička. Teoretická část charakterizuje současnou výuku kožních chorob v rámci oboru kosmetička na různých středních školách v ČR. Praktická část je zaměřena na prezentaci navrhované …more
Abstract:
This thesis deals with the problems of dermal diseases which are taught at secondary vocational schools, where students can study the subject - beautician.The aim of this thesis is to make a project of a textbook of dermatology for students studying the subject mentioned above. Theoretical part of the thesis characterises the present way of teaching of dermal diseases at secondary vocational schools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2009
  • Supervisor: Miroslav Kopecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Master programme / field:
Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy