Bc. Darina Jakubovie

Diplomová práce

PPP projekty - súčasný stav a perspektívy v podmienkach SR

The PPP projects: Present situation and perspectives in the context of the Slovak Republic
Abstract:
Issue of PPP, partnership of public and private sectors has been often discussed recently as a potential tool able to guarantee and develop services that are provided to public. The basic idea is to enhance cooperation between the public administration and the private companies either on the regional or on the local base. The goal of the cooperation is to find a more efficient way to provide services …více
Abstract:
Problematika PPP, partnerstvo verejného a súkromného sektora, je v poslednej dobe často diskutovanou témou, ako možný nástroj pre zaistenie a rozvoj služieb poskytovaných občanom. Základnou myšlienkou je posilnenie spolupráce verejnej správy so súkromnými firmami, či už na úrovni krajov, miest alebo obcí. Cieľom tejto spolupráce je nájsť efektívnejší spôsob zabezpečenia služieb, ktoré normálne musí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance