Theses 

Aktivizující výukové metody v hodinách školní tělesné výchovy: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu – Bc. Ivo Vyžrálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivo Vyžrálek

Diplomová práce

Aktivizující výukové metody v hodinách školní tělesné výchovy: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu

Incentive teaching methods in hours school Physical Education: teaching research based on analysis of video

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou aktivizujících výukových metod ve vybraných hodinách školní tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Cílem diplomové práce je kvalitativní vyhodnocení činnosti učitele při uplatňování aktivizujících výukových metod ve vybraných hodinách školní tělesné výchovy na základě analýzy videozáznamu. V teoretické části jsou vymezeny výukové metody s důrazem na aktivizující výukové metody s příklady jejich uplatnění v tělesné výchově. V praktické části je analyzováno sedm vybraných hodin tělesné výchovy na 2. stupni základní školy u dvou učitelů. V závěrečné části je popsána zdařilá a nezdařilá ukázka aktivizující výukové metody.

Abstract: Thesis deals with analysis incentive teaching methods in selected hours of school physical education for Loir secondary school. The aim of thesis is a qualitative evaluation of the activities teachers incentive in the application of teaching methods in selected hours of school physical education based on the analysis of the video. In the theoretical part of teaching methods are defined with an emphasis on teaching methods incentive with examples of their use in physical education. In the practical part is analyzed seven selected hours of Physical Education at the Loir secondary school with two teachers. In the final section describes an example of successful and failed incentive teaching methods.

Klíčová slova: výukové metody, aktivizující výukové metody, tělesná výchova, didaktická hra, videostudie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz