Bc. Tereza Křížová

Master's thesis

The energy industry of Azerbaijan and efforts of the Russia Federation and Turkey to expand spheres of influence

Energetický průmysl Ázerbájdžánu a snahy Ruské Federace a Turecka o rozšíření sfér vlivu
Anotácia:
Tato práce se zabývá bezpečností energetického sektoru v kavkazské oblasti. Cílem práce je určit významné geopolitické hráče v kavkazském regionu a identifikovat jejich vliv na Ázerbajdžán a jeho energetický průmysl. Hlavním cílem je určit sféry vlivu Turecké republiky a Ruské Federace pomocí analýzy sfér vlivu a diskurzivní analýzy. Teoretická část této práce je zaměřena na význam termínů a na teorie …viac
Abstract:
This thesis deals with the security of the energy sector in the Caucasus region. The aim of the thesis is to identify significant geopolitical players in the Caucasus region and identify their impact on Azerbaijan and its energy industry. The main objective is to determine the spheres of influence of the Republic of Turkey and the Russian Federation by analyzing spheres of influence and discourse analysis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií