Mgr. Kristýna Novosadová

Diplomová práce

Podjatost úředníků v podmínkách smíšeného modelu veřejné správy

The Bias of Officials in the Dual Model of Public Administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou podjatosti úředníků v podmínkách tzv. smíšeného modelu veřejné správy a možnostmi jejího řešení. Práce vymezuje základní východiska smíšeného modelu veřejné správy a rovněž upozorňuje na problémy, které z tohoto modelu vyplývají. Podstatnou část práce tvoří analýza § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a vztahující se judikatury, především pak rozbor …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of bias of officials in a dual model of public administration and its solving. The paper defines the basic assumptions for a dual model of governance and also highlights the challenges that arise from the employment of this model. A substantial part of the work comprises an analysis of the case law §14 of act no. 500/2004 coll., of the administrative code, most importantly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta