Theses 

Právní úprava bankovní licence – Michaela WÜNSCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela WÜNSCHOVÁ

Diplomová práce

Právní úprava bankovní licence

The legislation governing the issue of banking licence

Anotace: Práce se zabývá právní úpravou bankovní licence. Zaměřuje se na právní předpisy s ní související jako je zákon o bankách, zákon o ČNB a bankovní směrnice EU. Dále popisuje správní řízení, ve kterém je udělena licence. Zmíněny jsou podmínky nutné ke splnění pro udělení licence spolu s popisem obsahu žádosti o licenci. Současnou podobu licence představuje jednotná licence, ta se uplatňuje mezi členskými státy EU a státy Evropského hospodářského prostoru. Zabývá se také úlohou ČNB jako zřizovatele licence a současně orgánu dohledu a bankovní regulace.

Abstract: My thesis is focused on the legal treatment of the banking licence, so I have described the law of banking, the law of the Czech National Bank and banking directions of the European Union. Also my thesis has described the administrative process where the bank can be given. Then I adverted the conditions which have to be implemented to obtain succesfly the licence, of course with the content of the request of the licence. The actual concept of the licence is the integrated banking licence, which is used between the member states of the EU and the European Economic Area. Also has dealt the position of the Czech National Bank as the founder of the licence and as the member of control and banking licence.

Klíčová slova: banka, licence, jednotná bankovní licence, bankovní dohled, bankovní regulace, Česká národní banka, bankovní směrnice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43874 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

Jak správně citovat práci

WÜNSCHOVÁ, Michaela. Právní úprava bankovní licence. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz