Michaela WÜNSCHOVÁ

Diplomová práce

Právní úprava bankovní licence

The legislation governing the issue of banking licence
Anotace:
Práce se zabývá právní úpravou bankovní licence. Zaměřuje se na právní předpisy s ní související jako je zákon o bankách, zákon o ČNB a bankovní směrnice EU. Dále popisuje správní řízení, ve kterém je udělena licence. Zmíněny jsou podmínky nutné ke splnění pro udělení licence spolu s popisem obsahu žádosti o licenci. Současnou podobu licence představuje jednotná licence, ta se uplatňuje mezi členskými …více
Abstract:
My thesis is focused on the legal treatment of the banking licence, so I have described the law of banking, the law of the Czech National Bank and banking directions of the European Union. Also my thesis has described the administrative process where the bank can be given. Then I adverted the conditions which have to be implemented to obtain succesfly the licence, of course with the content of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WÜNSCHOVÁ, Michaela. Právní úprava bankovní licence. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická