Mgr. Iva Vrubelová

Bakalářská práce

Integrace muslimů do zemí západní společnosti

Integration of Muslims into Western societies
Anotace:
Tato bakalářská práce vychází z teorie Jeffreyho Alexandera, která se týká vnějších a vnitřních faktorů procesu inkluze. Bakalářská práce se věnuje rozšiřování hranic solidarity ústřední skupiny a umožnění okrajové skupině začlenění do mezního společenství. Ústřední skupinou je v tomto případě západní evropská společnost a mezní skupinou muslimové. Cílem práce je nalezení strukturálních příčin selhání …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on the theory of Jeffrey Alexander, relating to external and internal factors of the process of inclusion. This thesis deals with the process of expanding boundaries of solidarity of the core group and allowing the outgroup to be included into terminal community. The core group, in this case is Western European society and the outgroup are Muslims. The aim of this study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Edita Bezdičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií