Mgr. Blanka Střelcová

Diplomová práce

Lidový tanec a prvky dětského folkloru na Valašsku a jejich význam a využití při hodinách tělesné výchovy na základní škole.

Folk dance and child's folklore elements in Wallachia and their meaning and using by physical education lessons at basic school.
Anotace:
Bibliografický záznam STŘELCOVÁ, Blanka. Lidový tanec a prvky dětského folkloru na Valašsku, jejich význam a využití při hodinách tělesné výchovy na základní škole: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy, 2008. 104 l., 15 l. příloh. Vedoucí diplomové práce Mgr. Marek Trávníček. Anotace Práce je zaměřena na dětský lidový tanec a prvky dětského lidového …více
Abstract:
Annotation Diploma thesis is activity focuses on children traditional dancing and elements of children traditional folk-lore in Wallachia that are usable at the First Stage of Primary schools. Integral part of the theoretical section is literature retrieval together with theoretical bases, further it shortly describe the region history, traditional folk-lore dancing that from time immemorial go along …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy