Ing. Jiří Doubrava

Diplomová práce

Podnikova kultura-předpoklad úspěšné marketingové strategie

Corporate Culture - A Prerequisite for a Successful Marketing Strategy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou podnikové kultury v návaznosti na marketingovou strategii podniku. Práce je analyticko-popisného charakteru. Celá práce se skládá celkem ze tří částí. První je teoretická, druhá analyticko-popisná a třetí návrhová. V teoretické části jsou charakterizovány nejdůležitější pojmy, které napomohou čtenáři bližšího pochopení dané problematiky. Větší část teoretické části …více
Abstract:
This master’s dissertation is concerned about the analysis of corporate culture in relation to the company's marketing strategy. The character of the thesis is analytical-descriptive. The thesis consists of three parts. The first one is theoretical, the second one is analytical-descriptive and the third one is proposal. In the theoretical part are characterized the most important definitions which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze