Bc. Jitka Mertlíková

Diplomová práce

Názory vedoucích pracovníků a zaměstnanců sociální firmy na rozvoj lidského a sociálního kapitálu zaměstnanců

Opinions of supervisors and employees of social firm on human and social development of employees
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení změny a sociálního kapitálu u osob zaměstnaných ve sledované sociální firmě z pohledu těchto zaměstnanců a jejich nadřízených pracovníků. Tyto osoby jsou na běžném pracovním trhu znevýhodněny s ohledem na své zdravotní postižení a další sociální charakteristiky. Sociální firma zde vystupuje jako nástroj řešení jejich obtížné situace. Cílem práce v teoretické …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the evaluation of changes in human and social capital of the people who are employed in the researched social firm from the perspective of the employeesa and their supervisors. These people are disadvantaged at the ordinary labour market due to their physical disability and other social characteristics. Social enterprise appears as a tool the solution of their difficult …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií