Bc. Linda Hansliková

Bachelor's thesis

A Mobile Application for the Administration of the Kentico System

A Mobile Application for the Administration of the Kentico System
Abstract:
V době, kdy čas je cennější než peníze, je kritické dokončit úlohy co nejrychleji. Při tvorbě webových stránek je Kentico Marketing Solution (KEMS) užitečným nástrojem pro ušetření času a tím i peněz. Jedná se o systém pro správu obsahu (CMS), který klientům umožňuje vytvářet a spravovat své webové stránky pomocí jediného uživatelského rozhraní (UI). Tato práce popisuje rozšíření již zmíněného systému …more
Abstract:
In a time where time is more precious than money it is crucial for people to accomplish a task as quick as possible. When creating various web-sites, the Kentico Enterprise Marketing Solution (KEMS) is a helpful tool to save time and therefore money. It is a content management system (CMS) which allows clients to create and manage their web-sites using a single user interface (UI). This thesis is about …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2017
  • Supervisor: PhD Bruno Rossi
  • Reader: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic