Bc. Linda Hansliková

Bachelor's thesis

A Mobile Application for the Administration of the Kentico System

A Mobile Application for the Administration of the Kentico System
Anotácia:
V době, kdy čas je cennější než peníze, je kritické dokončit úlohy co nejrychleji. Při tvorbě webových stránek je Kentico Marketing Solution (KEMS) užitečným nástrojem pro ušetření času a tím i peněz. Jedná se o systém pro správu obsahu (CMS), který klientům umožňuje vytvářet a spravovat své webové stránky pomocí jediného uživatelského rozhraní (UI). Tato práce popisuje rozšíření již zmíněného systému …viac
Abstract:
In a time where time is more precious than money it is crucial for people to accomplish a task as quick as possible. When creating various web-sites, the Kentico Enterprise Marketing Solution (KEMS) is a helpful tool to save time and therefore money. It is a content management system (CMS) which allows clients to create and manage their web-sites using a single user interface (UI). This thesis is about …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Vedúci: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma