Maroš Tirpák

Bakalářská práce

Faktory ovplyvňujúce počet ponúkajúcich v súťaži o verejné zákazky

Faktory ovlivňující počet nabízejících v soutěžích o veřejné zakázky
Anotace:
Evropská komise odhaduje, že výdaje alokované prostřednictvím veřejných zakázek na Slovensku představují každoročně v průměru 14,7% HDP. Empirické analýzy naznačují, že významný dopad na efektivnost tohoto procesu má intenzita konkurence na straně nabídky. Cílem této práce je analyzovat faktory a jejich vliv na počet nabízejících v procesu zadávání veřejných zakázek na Slovensku. Teoretická část se …více
Abstract:
The European Commission estimates that, on average, public expanditures allocated by public procurement in Slovakia equal to 14.7% of GDP annually. Empirical analyses suggest that the intensity of the supply-side competition has a significant impact on efficiency of this process. The aim of this thesis is to analyze factors and their effect on a number of bidders in the process of public procurement …více
Abstract:
Európska komisia odhaduje, že výdavky alokované prostredníctvom verejného obstarávania na Slovensku predstavujú každoročne v priemere 14,7% HDP. Empirické analýzy naznačujú, že významný dopad na efektívnosť tohto procesu má intenzita konkurencie na strane ponuky. Cieľom tejto práce je analyzovať faktory a ich vplyv na počet ponúkajúcich v procese verejného obstarávania na Slovensku. Teoretická časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Pavel
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80927