Bc. Magda Vimrová, DiS.

Bakalářská práce

Ochrana veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách obcí

Protection of public order in general binding ordinances of municipalities
Anotace:
Ve své práci se zabývám ochranou veřejného pořádku pomocí obecně závazné vyhlášky. Nejprve se zabývám pojmem „veřejný pořádek“, dále, k jakému účelu je třeba obecně závazné vyhlášky vydávat, následně popisuji, jak probíhá proces samotné tvorby obecně závazné vyhlášky v návaznosti na trestání jejího porušení, což vede k narušení veřejného pořádku, v přestupkovém řízení. Součástí mé bakalářské práce …více
Abstract:
I have been concerned with the protection of the public order by the using generally binding rules in my bachelor´s work. At the beginning I occupy with the term „generally binding rules”, thereafter for what kind of purpose are needed to be generally binding rules published. After that I have been describing how is the process of the creation of generally binding rules going on as its followig-up …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Pavel Vetešník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní