Petra Jablonická

Bakalářská práce

Využití kombinovaných hnojiv v intenzifikaci odrůstání kultur smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten) a jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v edatopu skarifikovaných ploch přírodní lesní oblasti Krušné hory

Use of combined fertilizers in the intensification of regrowth Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) and white fir (Abies alba Mill.)
Anotace:
V PLO Krušné hory na skarifikovaných plochách v 7. LVS byly již v předešlých letech založeny čtyři plochy, s různými hnojivy, v meziřádku shrnutých valů. Na každé ploše se nachází dvě dřeviny jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten). K těmto dřevinám na jednotlivých plochách byly aplikována hnojiva Silvamix®R30S, Silvamix®R50S, Agluform®90S a Vermaktiv stimul. Pátá …více
Abstract:
In the Ore Mountains PLO on scarified areas in the 7th LVS, four areas were already foundeded in precedent years, with various fertilizers, in the among windrows of the collected ramparts. In each area there are two species tree of white fir (Abies alba Mill.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten). Silvamix®R30S, Silvamix®R50S, Agluform®90S and Vermaktiv stimul fertilizers were applied to these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta