Alexandra Prostináková

Bachelor's thesis

Strategic analysis of a company

Strategická analýza podniku
Anotácia:
Hlavným cieľom bakalárskej práce "Strategická analýza podniku" je analyzovať súčasnú situáciu vybranej spoločnosti a následne odporučiť najvhodnejšie stratégie, podľa ktorých by sa mala firma v budúcnosti riadiť. Teoretická časť opisuje základné predpoklady potrebné na správnu analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti a následné vytvorenie SWOT a SPACE analýzy. Uvedené predpoklady som …viac
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis "Strategic analysis of a company" is to analyze the current situation of the chosen company and afterward recommend most appropriate strategies that the company should follow in the future. The theoretical part describes basic assumptions, necessary for proper analysis of the external and internal environment of the company and the subsequent creation of SWOT and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Sládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Global business and management