Bc. Eva Garšicová

Bakalářská práce

Asistent pedagoga ve školní družině z pohledu vychovatele

The teaching asistent in the after school club from the perspective of educators
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Asistent pedagoga ve školní dužině z pohledu vychovatele“ má ve své praktické části za cíl zjistit, zda je vychovatelkám školních družin, jejichž oddělení navštěvuje žák se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytnuta podpora asistenta pedagoga a jaké výhody či nevýhody spatřují v jeho přítomnosti ve svém oddělení. V teoretické části práce je popsána historie, funkce, …více
Abstract:
The aim of the practical part of the bachelor thesis titled „The Teaching Assistant in the After School Club Fom the Perspective of an Educator“ is to find out whether the educators in an after school club whose departments are visited by a pupil with specific educational needs are provided the support of a teaching assistant and if the educators regard the teaching assistant in their department as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Segeťová
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika