Bc. Petra Matoušková

Master's thesis

Typologie der Frauengestalten in Heinrich von Kleists Dramen

The Typology of Female Characters in the Drama of Heinrich von Kleist
Abstract:
In my thesis I will discuss the typology of female characters in the drama of the German author Heinrich von Kleist. I analyzed ten female characters of six dramas by Heinrich von Kleist, whereas I have purposely left out Hermannsschlacht“ and „Robert Guiskard“. In the charter about biography of Heinrich von Kleist I include a short overview of the life Heinrich von Kleists and even of his love life …more
Abstract:
V mé diplomové práci se zabývám typologií ženských postav v dramatech Heinricha von Kleista. V mé práci popisuji deset ženských postav v šesti dramatech Kleista, přičemž jsem záměrně vynechala „Hermannsschlacht“ a „Robert Guiskard“. V kapitole věnované biografii autora nabízím čtenářům také nahlédnutí do života Heinricha von Kleista, a to i milostného, který měl z velké části vliv na jeho tvorbu dramatických …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature