Bc. Jiří Odehnal, DiS.

Diplomová práce

Karel IV. a Machiavelli: pohled na současnou společnost

Charles IV and Machiavelli: a view of a current society
Anotace:
V prvních kapitolách diplomové práce je čtenář seznámen s politikou Karla IV., která jej vynesla až na císařský trůn. Nejde o stručný výtah, ale o několik esejů doprovázených výroky Vladaře. Srovnání politiky českého krále a císaře římského s myšlenkami renesančního filozofa Niccoló Machiavelliho má vyústění ve dvanácti hodnotách. Těchto dvanáct myšlenek je vsazeno do současné společnosti. O demokracii …více
Abstract:
In the first chapters in my diploma thesis, the reader familiarizes with Charles IV’s policy that enabled him to reach the throne. This is not a short abstract but some essays accompanying The Prince’s sentences. The confrontation the policy of Czech king and emperor with the ideas of renaissance philosopher Niccoló Machiavelli ends in twelve qualities. These twelve ideas are put into current society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.