Bc. Kateřina Tyllichová

Bakalářská práce

Přírodní poměry a flóra území severovýchodně od Blatničky

Natural Conditions and Flora north-eastly from the Blatnička Village
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami a flórou území severovýchodně od obce Blatnička. Teoretická část charakterizuje přírodní podmínky zájmového území na základě literární rešerše. V praktické části jsou obsaženy výsledky vlastního floristického výzkumu, které jsou porovnány s dostupnými zdroji.
Abstract:
Bachelor Thesis follow up with natural conditions and flora of the area Northeast of the village Blatnička. Theoretical part describes natural conditions in the area of interest based on searches of the literature. Practical part contains results from own floristic research. Those are compared with available sources.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy