Petr Dvořák

Bachelor's thesis

Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu

Abstract:
Tato práce se zabývá procesem řízení pracovního výkonu a hodnocením pracovního výkonu. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je podrobně popsán proces řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu je popsáno jako součást procesu řízení pracovního výkonu. Teoretická část práce čerpá informace od českých a zahraničních autorů. Praktická …more
Abstract:
This thesis deals with process of performance management and performance appraisal. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part of thesis describes in detail the proces of performance management and performance appraisal. Performance appraisal is describes as a part of performance management. The theoretical part of thesis draws information from Czech and foreign authors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií