Tereza Štouračová

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Fotografie psychických poruch\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Lingerie\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Psychická porucha

1. Theoretical part: Photography of Mental Disorders 2. Practical part: a) Lingerie b) Mental Disorder
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji stručné historii psychiatrie a umělcům s psychickými poruchami. Dále pak průkopníkům psychiatrické fotografie a současným autorům, kteří se zabývají tématem duševních onemocnění. Hlavním úkolem bylo vyhledání méně známých autorů, zkoumání zda a jakým způsobem ovlivňuje psychická porucha jejich tvorbu a jaké výrazové prostředky k tomu využívají.
Abstract:
In my bachelor thesis I devote to a brief history of psychiatry and artists with mental disorders. In addition, pioneers of psychiatric photography and contemporary authors who deal with the theme of mental illness. The main task was to find less known authors, to examine whether and how psychological disorder affects their creation and what means of expression they use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Tůmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štouračová, Tereza. 1. Teoretická část:\nl{}Fotografie psychických poruch\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Lingerie\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Psychická porucha. Zlín, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie