Bc. Anna Zouharová

Bachelor's thesis

Příčiny předčasného úmrtí v české populaci

Causes of premature death in Czech population
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení zdravotní zátěže české populace pomocí výpočtu ztracených let života z důvodu předčasného úmrtí (Years of Life Lost, YLL). Tento ukazatel poskytuje širší pohled na zdravotní zátěž populace než samotný údaj o počtu zemřelých. Jedná se o odhad počtu roků potenciálního života, které osoba ztratila z důvodu předčasného úmrtí, s ohledem na věk při úmrtí a příčinu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of the health burden of the Czech population by calculating the Years of Life Lost due to premature death (YLL). This indicator provides a broader view of the health burden of the population than the number of deaths. It is an estimate of years of potential life that a person has lost due to premature death, considering the age of death and the cause of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Klára Benešová
  • Reader: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Mathematical Biology

Theses on a related topic