Bc. Anna Zouharová

Bakalářská práce

Příčiny předčasného úmrtí v české populaci

Causes of premature death in Czech population
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení zdravotní zátěže české populace pomocí výpočtu ztracených let života z důvodu předčasného úmrtí (Years of Life Lost, YLL). Tento ukazatel poskytuje širší pohled na zdravotní zátěž populace než samotný údaj o počtu zemřelých. Jedná se o odhad počtu roků potenciálního života, které osoba ztratila z důvodu předčasného úmrtí, s ohledem na věk při úmrtí a příčinu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of the health burden of the Czech population by calculating the Years of Life Lost due to premature death (YLL). This indicator provides a broader view of the health burden of the population than the number of deaths. It is an estimate of years of potential life that a person has lost due to premature death, considering the age of death and the cause of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Klára Benešová
  • Oponent: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma