Theses 

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně. – Mgr. Ondřej Kubesa, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Ondřej Kubesa, Ph.D.

Bakalářská práce

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně.

Monitoring stability of enzymes and enzyme mixtures for the determination of alcohol and glycerol in wine

Anotace: Bioelektronický jazyk je často popisován jako zařízení, které je schopno komplexního vyhodnocení analytu, je konstruován jako soubor mnoha biosenzorů s odlišnými funkcemi. Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu biosenzorů, které by se daly využít ke konstrukci bioelektronického jazyka. Obsahem této práce, experimentálního charakteru, je základní popis chemického složení vína a jeho účinků na lidský organismus. Nejdůležitějšími látkami jsou však pro nás ethanol, methanol a glycerol. Následují základní charakteristiky amperometrických enzymatických biosenzorů a výsledky, dle experimentů, nejvhodnějších typů biosenzorů, které poskytovaly dostatečnou – kvantifikovatelnou odezvu. Okrajovou částí je měření stability enzymů v homogenním a heterogenním prostředí.

Abstract: The bioelectronic tongue, often described as a device that is capable of complex evaluation of analyte, is designed as a set of many biosensors with different functions. This thesis concentrates on the formation of the biosensors that can be used for the construction of the bioelectronic tongue. Content of the thesis, which has an experimental character, is a basic description of a chemical composition of wine and its effects on the human organism. Nevertheless, the most important substances here are ethanol, methanol and glycerol. In the next part, the thesis deals with basic characteristics of amperometric enzymatic biosensors and their most appropriate types, capable of providing a sufficient - qualifiable response, according to the results of the experiments. The thesis is also sketching the basics of measuring of enzymes stability in the homogneous and the heterogeneous environment.

Klíčová slova: Klíčová slova, Biosenzor, Víno, Amperometrie, Bioelektronický jazyk, Glycerol dehydrogenáza, Alkohol oxidáza, Alkohol dehydrogenáza, Diaforáza. Biosensor, Wine, Amperometric, Bioelectronic tongue, Glycerol dehydrogenace, Alcohol oxidase, Alcohol dehydrogenace, Diaphorase.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Žeravík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz