Bc. Jindra Nováková

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a podpora zaměstnanosti v České Republice

Unemployment and support of employment in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je seznámení s fungováním a cíli politiky zaměstnanosti v České republice. Přináší rozbor nástrojů aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti včetně jejich aktuálních opatření přijatých na základě Strategie 2020 k posílení růstu zaměstnanosti, které se dotýkají zejména znevýhodněných skupin osob na trhu práce. Nejvyšší pozornost je věnována osobám starším 55 let věku, kterých …více
Abstract:
The subject of this thesis is to get acquainted with the functioning and objectives of employment policy in the Czech Republic. It analyzes the instruments of active and passive employment policies, including the current measures taken under the 2020 Strategy to boost growth in employment, which affect especially the disadvantaged groups in the labor market. The highest attention is paid to persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní