Mgr. Jana Krejčová

Bakalářská práce

Postoje mladé generace k současné pravopisné normě

Young Generation's Attitudes Towards Current Orthographical Norm
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit názor mladé generace na českou pravopisnou normu a na její případné změny. Výzkum probíhal mezi studenty středních škol, a to na gymnáziu, střední odborné škole pedagogické a středním odborném učilišti stavebním. K výzkumu byl použit dotazník sestavený na základě příručky vydané ČSAV: (Adamec, Č. a kol.: Názory na úpravu českého pravopisu. [místo vydání neuvedeno]: ČSAV, 1968 …více
Abstract:
The aim of the thesis was to find out the attitudes of young generation towards Czech ortographical norm. The research was carried out among secondary school students. The questionnaire used for the research was based on a book published by Czechoslovak Academy of Sciences (Adamec, Č. a kol.: Názory na úpravu českého pravopisu. [Attitudes towars Modification of Czech Ortography].Place of publication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta