Martin Hanousek

Diplomová práce

Podnikatelské prostředí USA se zaměřením na podmínky dovozu alkoholu z ČR do USA

US business environment with concentration on specific conditions of alcohol imports from the Czech Republic to the USA
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je detailní charakteristika amerického podnikatelského prostředí se zaměřením na identifikaci a popis konkrétních obchodních bariér vstupujících do procesu dovozu alkoholických nápojů, konkrétně piva, lihovin a vína do USA . Dílčím cílem této práce je zhodnotit americký trh z hlediska makroekonomické stability a obchodních možností pro české exportéry. Práce je rozdělena …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to conduct a detailed analysis of the American business environment with the aim of identifying and describing specific trade barriers entering the process of alcoholic beverages importation (namely beer, spirits and wine) into the United States. The operational objective of this thesis is to evaluate the American market in terms of its macroeconomic stability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Jan Kubata

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75343