Bc. Zuzana Pokrievková

Master's thesis

Genderové rozdiely v zamýšľanej participácii 14-ročných na Slovensku

Gender differences in anticipated political participation among 14-year olds in Slovakia
Abstract:
The master thesis Gender differences in anticipated political participation among 14-year-olds in Slovakia examines the political socialization of adolescents. Gender differences in political participation among adults are explained by the unequal availability of resources and gender socialization. At the age of 14 boys and girls do not differ in the availability of resources, but they have already …viac
Abstract:
Diplomová práca Genderové rozdiely v zamýšľanej politickej participácii 14-ročných na Slovensku skúma politickú socializáciu dospievajúcich. Genderové rozdiely v politickej participácii u dospelých sú vysvetľované nerovnosťou v dostupných zdrojoch a genderovou socializáciou. Vo veku 14 rokov sa dievčatá a chlapci nelíšia v dostupnosti zdrojov, ale sú už v plnom procese genderovej socializácie. Tento …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedúci: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Political Science

Práce na příbuzné téma