Bc. Zuzana Koňařová

Master's thesis

Komunikační strategie

Communication strategy
Abstract:
Cílem diplomové práce je tvorba komunikační strategie pro Svářečskou školu 13-360. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se problematikou marketingové komunikace s důrazem na integrovanou marketingovou komunikaci. Dále je zde věnována pozornost marketingovému a komunikačnímu mixu a vymezení procesu tvorby komunikační strategie a její implementace. V druhé praktické části …more
Abstract:
The objective of this thesis is to propose a communication strategy for Svářečská škola 13-360. The thesis is divided into two major parts. The first theoretical part introduces the issue of marketing communication with emphasis on integrated marketing communication. This part presents a process of a communication strategy and its implementation including a description of some instruments of a communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Anida Krajina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta