Zuzana Večeřová

Bakalářská práce

Evropské investiční a strukturální fondy jako příležitost pro rozvoj studijního prostředí na vysokých školách

European Structural and Investment Funds as the Opportunity for the Development of Educational Environment at Universities
Anotace:
Teoretická část této bakalářské práce je zaměřena na financování vysokých škol s akcentem na využití prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Dále jsou uvedeny konkrétní operační programy, které mohou vysoké školy využít ve prospěch svého rozvoje. Závěr teoretické části je věnován motivaci se zaměřením na studenty, základního prvku terciárního systému. V praktické části bylo provedeno …více
Abstract:
The theoretical part is focused on financing of universities with an emphasis on the use of European Structural and Investment Funds. Furthermore there are mentioned specific operating programmes which universities can use for it is development. Finally, the theo-retical part describes the motivation of students, core elements of tertiary system. In the practical part, the quantitative research was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Filip Kučera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Večeřová, Zuzana. Evropské investiční a strukturální fondy jako příležitost pro rozvoj studijního prostředí na vysokých školách. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe