Martina FEKERLOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza potenciálu města Plzeň pro LGBT cestovní ruch

Analysis of the potential of the city of Plzen for LGBT Tourism
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou cestovního ruchu homosexuálů. V teoretické části práce je vysvětlen pojem cestovní ruch, jeho možné dělení, dále homosexualita, její historie a zákony s tímto pojmem spojené. Další část práce popisuje homosexualitu ve světě - názory a přístupy k ní na odlišných kontinentech a v různých zemích. V praktické části jsou rozepsány a shrnuty názory veřejnosti a homosexuální …viac
Abstract:
The work deals with gay tourism. The theoretical part explains the concept of tourism, its possible division, next notion homosexuality, its history and laws connected with the topic. Another part of the paper describes homosexuality in the world - views and approaches to it on different continents and in different countries. In the practical part are described and summarized opinions of public and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zverejniť od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEKERLOVÁ, Martina. Analýza potenciálu města Plzeň pro LGBT cestovní ruch. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická