Jana Trojanová

Bakalářská práce

Úloha a efektivnost víz v zajištění bezpečnosti USA se zaměřením na hrozbu terorismu a nelegální imigraci

The role and the effectiveness of the U.S. visa system with a concentration on the threat of terrorism and illegal immigration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vízovým systémem Spojených států amerických. Hlavním cílem práce je zhodnotit bezpečnostní charakter současného vízového systému USA a jeho efektivnost v boji s terorismem a nelegální imigrací. Teoretická část práce definuje základní bezpečnostní pojmy, popisuje současný bezpečnostní systém Spojených států a zasazuje do něj vízový systém. Praktická část práce je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the visa system of the United States of America. The aim of this thesis is to assess the security feature of contemporary visa system and his effectiveness in the struggle against terrorism and illegal immigration. The theoretical part of the thesis defines basic security concepts. It describes contemporary security system of the U.S. and sets the visa system into it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Radka Druláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41583