Denisa CEMPEROVÁ

Diplomová práce

Návrat osoby po poranění míchy z institucionální péče do domácí péče

Return of a Person after Spinal Cord Injury from Institutional Care to Home Care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrat lidí po poranění míchy z instituce domů. Cílem teoretické části je vymezit teoretická východiska práce a objasnit podmínky pro návrat člověka po poranění míchy z institucionální péče do domácí péče. V teoretické části jsou popsána teoretická a metodologická východiska práce, poranění míchy a život člověka po poranění míchy, spinální program v České republice a …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on people after spinal injuries returning home. Theoretical part determines theoretical bases of the thesis and clears circumstances for home return of person after spinal cord injury from institutional care. In this part, theoretical and metodological foundation is described as well, as life of person after spinal cord injury, spinal program in Czech republic and possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CEMPEROVÁ, Denisa. Návrat osoby po poranění míchy z institucionální péče do domácí péče. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií