Jakub Röber

Bakalářská práce

Rekognice osoby, její procesní význam, taktika provádění a dokumentace

Recognition of a person: Procedural Significance, Tactics and Documentation
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na jeden ze zvláštních způsobů dokazování, zvaný rekognice, resp. rekognice osob. Rekognici obecně upravuje TrŘ v ust. §104b. Práce v počátku pojednává o pojmu rekognice, objektech a subjektech rekognice a fázovosti této kriminalistické metody. Následuje rozdělení rekognice podle základních klasifikačních hledisek a v této souvislosti popsány vybrané zvláštní druhy …více
Abstract:
The topic of my Bachelor thesis is focused on one of special methods of proving called recognition of people. Recogniton is regulated by Code Of Criminal Procedure §104b. The thesis begins with explanation of the recognition concept, objects and subjects of recognition and phases of this criminalistic method. It continues with sorting the recognition according to basic classification aspects and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Čestmír Pastyřík
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce