Bc. Veronika Smíšková

Bachelor's thesis

Exercise

Exercise
Abstract:
Anotace Bakalářská práce Exercises je tvořena cyklem akrylových maleb na plátnech, papírech a sololitových deskách. Výstupem praktické části je dvacet digitálních fotografií. Předložený textový dokument, primárně slouží jako doprovodná část, k vytvořeným obrazům, ve kterých se zabývám díly vybraných umělců ze současného umění, u kterých analyzuji jejich tvorbu. Ve své práci se inspiruji zejména českým …more
Abstract:
Abstrakt The Exercises Bachelor’s thesis consists of cycle of acrylic paintings on canvases, papers and particle board panels. The output of the work will be composed of twenty digital photographs. The enclosed text document works primarily as a contributory part for the created paintings. In the text document I deal with works of selected artists from contemporary art, and I also analyze their work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petr Kamenický
  • Reader: Mgr. Petr Kunčík, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Special Arts for Education