Theses 

Reklama a sponzoring ve sportu – Ing. Petra Duchoslavová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petra Duchoslavová

Bakalářská práce

Reklama a sponzoring ve sportu

Advertisement and sponsoring in sport

Anotace: Tato práce je zaměřena na reklamu, druhy reklamy, využití reklamy ve sportu, faktory ovlivňující chování zákazníka a sponzoring. Důležitou roli v reklamě sehrávají emoce, kterých reklama hojně využívá. Většina komunikace se zákazníky se odehrává prostřednictvím reklamy, kterou denně vídáme na ulici, v novinách, na billboardech, v televizi nebo ji také posloucháme v rádiu. Reklama nabízí nesčetně mnoho možností jak ji využít a společnosti jsou ochotny za ni vynaložit nemalé částky. To je jeden z důvodů, proč se zabývám reklamou ve sportu. Pokusím se zjistit, nakolik je pro firmy přínosná. Dalším aspektem, který popisuji, je sponzoring, který může být také považován za reklamu. Sport je asi nejzřetelnější prezentací pro sponzory a stává se jedním ze způsobů, jak se přiblížit k cílovým trhům. Sponzor se pokouší dostat do povědomí publika za pomoci reklamy, kterou mu zprostředkovávají sportovci nebo volné reklamní plochy na sportovištích.

Abstract: This work is focused on advertisement, different kinds of advertisement, the use of advertisement in sports, factors that influence the behavior of a customer and sponsoring. The most important part is representing by emotion which advertisement makes use of plentifully. Most of the communication with customers is taking place throughout an advertisement, which is daily seen in the street, in the newspaper, in the billboards, on the television or heard on the radio. Advertisement offers unlimited number of possibilities how to use it and the companies are willing to give enormous amount of money for it. That is one of the reasons why I am dealing with the advertisement in sports. I would like to get to know how is the advertisement contributing for the companies. The next aspect I am describing is sponsoring, which can be regarded as a type of advertisment. Sports are the most visible event for sponsors and it is becoming one of the processes how to get closer to the target markets. Sponsor is trying to get in to the awareness of audience through advertisment, what sportsmen or the free places represent on the sports places.

Klíčová slova: Klíčová slova Cíle, komunikace, motivace, plánování, produkt, propagace, reklama, sponzoring, sport, strategie Advertising, aims, communication, motivation, planning, product, promotin, sponsoring, strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: Ing. Kamila Glaserová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 21:48, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz