Bc. Michal MODRLÁK

Master's thesis

Historie klubu vojenské historie La Garde Impériale d´ Austerlitz a možné využití tématu napoleonské války při výuce dějepisu na základní škole

History of Reenactment club La Garde Impériale d´ Austerlitz and it´s use at primary schools
Abstract:
Práce nastiňuje cestu od prvopočátku připomínání napoleonské historie na slavkovském bojišti po vznik klubů vojenské historie. Práce tvoří popis historie jednoho z nejdéle fungujících klubů vojenské historie zabývajícího se rekonstruováním (1.) pluku granátníků císařské gardy. Náplní činnosti tohoto klubu je účast na vzpomínkových akcích a rekonstrukcích bitev z období let 1792 - 1815 se zvláštním …more
Abstract:
The work outlines the way from the very beginning of reminding Napoleonic history on the Austerlitz battlefield to the emergence of military history clubs. The work is a description of the history of one of the longest functioning clubs of military history engaged in the reconstruction (1st) Regiment grenadiers of the Imperial Guard. The activities of this club include participation in commemorative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MODRLÁK, Michal. Historie klubu vojenské historie La Garde Impériale d´ Austerlitz a možné využití tématu napoleonské války při výuce dějepisu na základní škole. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ljwd24 ljwd24/2
14/4/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14/4/2020
Marklová, E.
15/4/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.