Martina KOPOVÁ

Bakalářská práce

Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola

Gender identity and stereotypes in early childhood - kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje genderu jako principu, který je sociálně konstruován kulturou. Cílem práce je zjistit, jak děti aktivně pracují se svým genderem během každodenních aktivit a jak samotný pojem gender chápou. Autorka se zaměřila i na vizuální stránku dítěte, jež vypovídá něco o genderové socializaci ze strany rodičů. Poslední oblast pozornosti je role pedagožek a jejich možná stimulace do …více
Abstract:
This bachelor thesis attends to gender as a principle that is social construct of culture. The aim of this work is to find out how children are actively working with their gender during everyday activities and how they comprehend the concept of gender. Authoress focuses on visual aspect of the child which gives evidence about gender socialization by parents. The last area of attention is the role of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPOVÁ, Martina. Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická