Theses 

Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola – Martina KOPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina KOPOVÁ

Bakalářská práce

Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola

Gender identity and stereotypes in early childhood - kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se věnuje genderu jako principu, který je sociálně konstruován kulturou. Cílem práce je zjistit, jak děti aktivně pracují se svým genderem během každodenních aktivit a jak samotný pojem gender chápou. Autorka se zaměřila i na vizuální stránku dítěte, jež vypovídá něco o genderové socializaci ze strany rodičů. Poslední oblast pozornosti je role pedagožek a jejich možná stimulace do genderových rolí dětí v mateřské škole. Během zúčastněného pozorování v mateřské škole byla nasbírána data, která byla zaznamenána do terénního deníku a následně analyzována. Součástí analýzy jsou i obrázky, které děti vytvořily. Ty vyjadřují, co pro dítě znamená ženský a mužský gender a jak je mezi sebou rozlišuje.

Abstract: This bachelor thesis attends to gender as a principle that is social construct of culture. The aim of this work is to find out how children are actively working with their gender during everyday activities and how they comprehend the concept of gender. Authoress focuses on visual aspect of the child which gives evidence about gender socialization by parents. The last area of attention is the role of educators and their possible stimulation to gender roles of children in kindergarten. During participant observation in the kindergarten was gathered data that was recorded in the research diary and subsequently analyzed. Parts of analyses are also pictures by children. They express what the child means female and male gender and how to distinguish between them.

Klíčová slova: Gender, socializace, stereotypy, identita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45523 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

KOPOVÁ, Martina. Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz