Theses 

Rozvoj sociálních a praktických dovedností u dospělých osob s mentálním postižením – Mgr. Petra Volná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Petra Volná

Diplomová práce

Rozvoj sociálních a praktických dovedností u dospělých osob s mentálním postižením

Development of social and practical skills for adults with intellectual disability

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřená na rozvoj dovedností u dospělých osob s mentálním postižením. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první tři jsou teoretické. Teoretická část pojednává o dospělých osobách s mentálním postižením, jejich osamostatnění, socializaci a podpoře prostřednictvím rozvoje dovedností. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo vytvoření manuálu rozvoje sociálních a praktických dovedností u dospělých osob s mentálním postižením. Součástí výzkumu bylo ověření vytvořeného manuálu v praxi.

Abstract: This thesis deals with development of skills of adults with intellectual disability. The thesis is divided into four chapters. Three of them are theoretical. The theoretical part deals with adults with intellectual disability, their independence, socialization and their support by development of skills. The fourth chapter contains examination research. It’s main target was to create a manual of development of social and practical skills of adults with intellectual disability. As a part of the examination research, the manual was proved in real life.

Klíčová slova: Dospělost, mentální postižení, lehké mentální postižení, středně těžké mentální postižení, sociální dovednosti, praktické dovednosti, osamostatnění, rozvoj, adulthood, intellectual disability, mild intellectual disability, moderate intellectual disability, social skills, practical skills, independence, development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz