Mgr. Petra Volná

Diplomová práce

Rozvoj sociálních a praktických dovedností u dospělých osob s mentálním postižením

Development of social and practical skills for adults with intellectual disability
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na rozvoj dovedností u dospělých osob s mentálním postižením. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první tři jsou teoretické. Teoretická část pojednává o dospělých osobách s mentálním postižením, jejich osamostatnění, socializaci a podpoře prostřednictvím rozvoje dovedností. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo vytvoření manuálu …více
Abstract:
This thesis deals with development of skills of adults with intellectual disability. The thesis is divided into four chapters. Three of them are theoretical. The theoretical part deals with adults with intellectual disability, their independence, socialization and their support by development of skills. The fourth chapter contains examination research. It’s main target was to create a manual of development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta