Ing. Blanka Šedivcová Karnetová

Bakalářská práce

Opera Il Demofoonte (1771) Jana Antonína Koželuha

Opera Il Demofoonte (1771) by Jan Antonín Koželuh
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování edice opery seria o třech dějstvích Il Il Demofoonte jednoho z nejrespektovanějších českých skladatelů 2. poloviny 18. století, Jana Antonína Koželuha. Práce se dotýká zasazení opery do kontextu opery seria, využití libreta opery Il Demofoonte Pietra Metastasia ve zhudebněných verzích jiných autorů, stručně srovnává libreto s původní verzí, mapuje strukturu …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on transcription of Il Demofoonte, opera seria in three acts by Jan Antonín Koželuh, one of the most respected czech composers of his time. The work embodies a kontextualisation of Koželuhs‘ operatic compositional style and his inspiration with so called Neapolitan school. Further, the thesis shortly surveys other musical use of the libreto themed Il Demofoonte by Pietro …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Robert Hugo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.