Mgr. Tomáš Staňa

Bakalářská práce

Runtime Verification of Linear Temporal Specifications with Degradation

Runtime Verification of Linear Temporal Specifications with Degradation
Anotace:
"Runtime verification" je název disciplíny, která se zabývá kontrolou běhu systému. Ostatní metody garantují korektnost jenom na teoretické úrovni, reálné implementace systémů se potýkájí s mnoha dalšími faktory, které mohou způsobit změny oproti očekávanému chování. V této práci je pozornost věnována především požadavkům vyjádřeným pomocí "Linear Temporal Logic with Degradation specifications".
Abstract:
Runtime verification is discipline dealing with control of a system’s run under given scrutiny. Other verification method guarantee correctness only theoreti- cally, but real systems deals with other factors, that may cause changes in its behaviour. In particular, we propose method for runtime verification of Linear Temporal Logic with Degradation specifications.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Oponent: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika