Mária Gregušová

Bakalářská práce

Väzba právneho úkonu a výber metodického postupu pri ohodnotení majetku a podniku ako celku

Binding of legal act and choice of valuation method of assets and enterprice in whole
Abstract:
Our bachelor thesis is aimed to the legal acts, which requires a expert testimony, their methods by the evaluation of assets and enterprise as whole. The first chapter is focused on theoretical basis and definition of basic terms in this field. The second part is analyzing the chosen legal acts, enterprise evaluation methods and their linking. The third chapter is analyzing the chosen legal acts and …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá právnymi úkonmi, ktoré vyžadujú posudok vyhotovení znalcom, ich metodickým postupom pri ohodnotení majetku a podniku ako celku. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám a vymedzeniu základných pojmov v danej problematike. Druhá časť analyzuje vybrané právne úkony, metódy ohodnotenia podniku a ich prepojenie s konkrétnym úkonom. Tretia kapitola analyzuje vybrané …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Iveta Sedláková, PhD.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Belaj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku

Práce na příbuzné téma