Dominika ONDERKOVÁ

Bachelor's thesis

Přehled a charakteristika street workoutových hřišť v Moravskoslezském kraji

Overview and basic characteristics of street workout outdoor parks
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o street workoutových hřištích v Moravskoslezském kraji. V teoretické části věnuji pozornost kalistenice a street workoutu. Pojednává, o co vlastně v kalistenice a street workout jde a dále poukazuje na jejich historii, vývoj, výhody, cviky, aj. V praktické části nalezneme výsledky objevených hřišť. Ty jsou dle cíle zpracované v podobě webových stránek. Dále prověřené podvědomí …more
Abstract:
This thesis focuses on outdoor workout areas in the Moravian Region. In the theoretical part, we will pay attention to and discuss calisthenics and outdoor workouts. Thereafter, we will cover its origins, development, benefits and types of exercises, etc. The practical part contains findings of known areas. These findings are presented on a website. Apart from a questionnaire that was employed to prove …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Sebera

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ONDERKOVÁ, Dominika. Přehled a charakteristika street workoutových hřišť v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Recreology

Theses on a related topic