Lukáš Holý

Bakalářská práce

Optimalizace vybraného výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.

Optimization of Selected Production Process in Kovárna VIVA a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je optimalizace vybraného výrobního procesu společnosti Ko-várna VIVA a.s. Práce je rozdělena do dvou částí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši se zaměřením na vlastnosti výrobního systé-mu a procesu, zavádění konceptu štíhlé výroby a ergonomie práce. V úvodu praktické části je představena společnost Kovárna VIVA a.s. společně …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to optimization of selected production process in Kovárna VIVA a.s. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part includes a literature search focusing on the characteristics of the pro-duction system and process, implementing of lean manufacturing and ergonomics. In the introduction to a practical part company VIVA is introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014
Zveřejnit od: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dobroslav Němec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holý, Lukáš. Optimalizace vybraného výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality