Jaroslav MRÁČEK

Bakalářská práce

Simulace implementace metody activity-based costing v obchodní firmě

Simulation of the implementation of the Activity-based costing method in a business company
Anotace:
Předmětem této práce je představit simulaci implementace metody ABC - ACTIVITY-BASED COSTING ve vybrané obchodní firmě, na kvantitativních výsledcích ukázat rozdíl mezi metodou ABC a klasickým kalkulačním systémem nákladů. Použitá data jsou primárně z finančního účetnictví, zejména náklady všech druhů. Dále práce uvádí přínosy metody ABC pro analýzu nákladů na základě výsledů rozdílu obou přístupů …více
Abstract:
The subject of this work is to present a simulation of the implementation of the ABC method - ACTIVITY-BASED COSTING in a selected business company, to show the difference between the ABC method and the classical cost calculation system on quantitative results. The data used are primarily from financial accounting, especially costs of all kinds. Furthermore, the work presents the benefits of the ABC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Vokoun, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁČEK, Jaroslav. Simulace implementace metody activity-based costing v obchodní firmě. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická