Michal Kozel

Bakalářská práce

Vliv tváření ocelí za studena na jejich strukturu

Influence of Cold Forming of Steels on their Structure
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vliv tváření za studena a tepelného zpracování na mikrostrukturu oceli a její mechanické vlastnosti. V teoretické části jsou objasněny pojmy tváření za studena, tepelné zpracování a metalografie. Praktická část se zabývá experimentálním vyhodnocením mechanických vlastností a mikrostruktury zkoumaného vzorku. Před tvářením za studena, po tváření za studena, a po dvou variantách …více
Abstract:
This bachelor's thesis describes the effect of cold forming and thermal processing on the microstructure of steel and its mechanical properties. In the theoretical part of the thesis the terms cold forming, thermal processing and metallography are clarified. The practical part of the thesis deals with the experimental evaluation of the mechanical properties and microstructure of the examined sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Bednařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozel, Michal. Vliv tváření ocelí za studena na jejich strukturu. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe