Martin Petráň

Bakalářská práce

Použití konvoluční neuronové sítě pro klasifikační úlohu

Application of convolutional neural network for a classification task
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit a optimalizovat model konvoluční neuronové sítě, kterýbude schopen klasifikovat vybrané druhy motýlů s celkovou správností ≥ 95% na testovacímnožině dat.V teoretické části jsou nejdříve vymezeny základní pojmy z oblasti strojového učení a uměléinteligence. Dále je představena použitá metoda přenosu učení a vybraná aplikační oblast.Praktická část se věnuje samotné …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create and optimize a convolutional neural networkmodel, which will be able to classify selected species of butterflies with the overall accuracyof ≥ 95% on the test dataset.In the theoretical part, the basic concepts of machine learning and artificial intelligence aredefined. Next, the transfer learning method and the selected application area are presented.The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Berka
  • Oponent: David Chudán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76900